poniedziałek, 7 marca 2016

MUZEA WE WROCŁAWIU

       Wrocław znajduje się w czołówce europejskich metropolii szerzących kulturę. W efekcie Wrocław wypełniają muzea, wystawy i galerie. Oto prezentacja muzealnej strony Wrocławia:


Muzeum Narodowe
       Muzeum Narodowe mieści się w budynku dawnej Rejencji Śląskiej. Prezentuje m.in. takie wystawy jak: Sztuka śląska romanizmu i gotyku, Sztuka śląska renesansu i baroku, Sztuka europejska wieków XV-XX, a za najsłynniejsze dzieło w muzeum uchodzi obraz Śluby Jana Kazimierza autorstwa Jana Matejki. Znajduje się przy pl. Powstańców Warszawy. Otwarte w roku 1947.


Muzeum Etnograficzne – oddział Muzeum Narodowego
       Muzeum Etnograficzne mieści się w budynku dawnej Rezydencji Biskupów Wrocławskich oraz dawnym Pałacu Webskych. Prezentuje wystawę: Dolnoślązacy – pamięć, kultura, tożsamość, w której udostępnia sztukę i rzemiosło ludowe świadczące o życiu Dolnoślązaków. Znajduje się przy ul. Traugutta. Otwarte w roku 2006.


Panorama Racławicka – oddział Muzeum Narodowego
       Panorama Racławicka mieści się w zabytkowej rotundzie. Obiekt kryje panoramiczny obraz Bitwa pod Racławicami autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Znajduje się przy ul. Purkyniego. Otwarta we Lwowie w 1980 roku, a o przeniesieniu otwarta we Wrocławiu w 1980. Wrocławiu w roku 1980.Hala Stulecia oraz Pawilon Czterech Kopuł – oddział Muzeum Narodowego
       Hala Stulecia oraz Pawilon Czterech Kopuł z Muzeum Sztuki Współczesnej stanowią zabytkowe tereny wystawowe. Kompleks organizuje imprezy oraz wystawy, przykładowo w Pawilonie Czterech Kopuł, gdzie mieści się Muzeum Sztuki Współczesnej. Znajduje się przy ul. Wystawowej. Otwarty w roku 1913, natomiast powstałe w nim Muzeum Sztuki Współczesnej w roku 2016.


Muzeum Miejskie
       Muzeum Miejskie mieści się w budynku dawnego Pałacu Królewskiego. Wśród kilku ekspozycji główną wystawę stanowi: 1000 lat historii Wrocławia. Znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego. Otwarte w roku 2000.


Muzeum Architektury
       Muzeum  Architektury mieści się w budynku dawnego klasztoru i kościoła zakonu bernardynów. Wystawa przedstawia dzieła związane z architekturą, takie jak: modele, plany, rysunki, ryciny, fotografie, mapy, detale architektoniczne i wykopaliska archeologiczne. Znajduje się przy ul. Bernardyńskiej. Otwarte w roku 1965.


Mauzoleum Dynastii Piastów Śląskich
       Mauzoleum Dynastii Piastów Śląskich mieści się przy kościele św. Jadwigi i św. Klary w budynku dawnego kościoła św. Klary. W mauzoleum kryją się płyty epitafijne i płyty nagrobne śląskich władców z Dynastii Piastów. Znajduje się przy pl. Nankiera. Otwarte w roku 1970.


Muzeum Archidiecezjalne
       Muzeum Archidiecezjalne mieści się w budynku dawnej Kapituły. Prezentuje dzieła sztuki oraz rzemiosła sakralnego, a do najcenniejszych dzieł należą: Księga Henrykowska z pierwszym zdaniem w języku polskim, obraz Madonna pod jodłami autorstwa Lucasa Cranacha i egipska mumia z sarkofagiem. Znajduje się przy ul. Kanonii, obok pl. Katedralnego. Otwarte w roku 1898.


Muzeum Archeologiczne
       Muzeum Archeologiczne mieści się w budynku dawnego Arsenału. Przedstawia zabytki archeologiczne z terenów Śląska. Znajduje się przy ul. Cieszyńskiego. Otwarte w roku 1815.


Muzeum Współczesne
       Muzeum Współczesne mieści się w budynku dawnego bunkra. Na kolekcję składają się głównie dzieła współczesnych artystów wrocławskich. Znajduje się przy pl. Strzegomskim. Otwarte w roku 2011.


Muzeum Poczty oraz Telekomunikacji
       Muzeum Poczty oraz Telekomunikacji mieści się w pierwszym wieżowcu w mieście stanowiącym Urząd Pocztowy. Wystawy w muzeum prezentują historię poczty i detali z nią związanych oraz historię radia, telewizji i telefonu. Znajduje się przy ul. Krasińskiego. Otwarte w roku 1956.


Muzeum Figur Woskowych oraz Bajkowych
       Muzeum Figur Woskowych oraz Bajkowych mieści się w kazamatach Wzgórza Partyzantów, zwanego wcześniej Wzgórzem Liebichów oraz Wzgórzem Miłości, odgrywających w czasie Oblężenia Wrocławia rolę siedziby dowództwa Festung Breslau. Na muzeum składają się trzy wystawy. Znajduje się przy ul. Piotra Skargi. Otwarte w roku 2017.


Grzegorz Sobczak - Przewodnik po Wrocławiu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz